Pierwsze wybory Sołtysa i Rady Sołectwa w gminie Włoszakowice odbyły się w sali WDK w Bukówcu Górnym. 

W pierwszej turze głosowania nie osiągnięto wymaganych 130 osób, czyli 10% mieszkańców Bukówca Górnego. Z tego powodu do głosowania doszło w drugiej turze bez względu na ilość zebranych mieszkańców. Do głosowania na sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę - obecnego sołtysa Tadeusza Malepszego. Po głosowaniu został on wybrany na kolejną kadencję. Do Rady Sołectwa weszło 5 osób: Tomasz Poniży, Izabela Gbór, Leszek Grzelka, Adam Przezbórski, Beata Apolinarska.

Przypominamy, Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w tajnym głosowaniu. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można zgłaszać pisemnie wyznaczonemu przewodniczącemu lub bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób - liczbę ustala się w głosowaniu na Zebraniu Wiejskim przed przeprowadzeniem wyborów. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie trzech osób wybranych spośród uczestników Zebrania Wiejskiego. Za wybranego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Poniżej pozostałe terminy zebrań w poszczególnych miejscowościach:

Krzycko Wielkie
Data - 8 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 18.00
II termin  - godz. 18.15 
Przewodniczący zebrania - Marek Wąsowicz

Charbielin
Data - 9 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Karol Wilczak

Dominice
Data - 10 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Aneta Szaferska-Poczekaj

Boguszyn
Data - 11 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 18.00
II termin  - godz. 18.15 
Przewodniczący zebrania - Zenon Poloch

Skarżyń
Data - 11 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.30
II termin  - godz. 19.45 
Przewodniczący zebrania - Helena Sobecka

Boszkowo
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Irena Przezbór

Jezierzyce Kościelne
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Hanna Michalska

Sądzia
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Dorota Langner

Zbarzewo
Data - 15 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Bartosz Zając

Dłużyna
Data - 16 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Maria Rzeźniczak

Grotniki
Data - 17 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Jerzy Resler