W sali wiejskiej w Krzycku Wielkim odbyło się kolejne zebranie w Gminie Włoszakowice, podczas którego przeprowadzono wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Krzycka Wielkiego.

Przewodniczącym zebrania w Krzycku Wielkim był Marek Wąsowicz i to on czuwał nad porządkiem całego zgromadzenia. 
W wyborach na sołtysa zgłoszono trzy kandydatury: Natalii Walkowiak, Justyny Dyby oraz Marzeny Ratajczak. W głosowaniu wzięło udział 117 osób, które na sołtysa wsi Krzycko Wielkiego wybrały Natalię Walkowiak. Zdobyła ona 78 głosy. Łącznie oddano 115 ważnych i 2 głosy, które nie były ważne. 

Z kolei do Rady Sołeckiej weszło pięć osób:
1. Arkadiusz Szymczak
2. Mieczysław Lipowy
3. Tomasz Kubacki
4. Marlena Kruk
5. Joanna Hałupka

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Poniżej pozostałe terminy zebrań w poszczególnych miejscowościach:

Charbielin
Data - 9 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Karol Wilczak

Dominice
Data - 10 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Aneta Szaferska-Poczekaj

Boguszyn
Data - 11 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 18.00
II termin  - godz. 18.15 
Przewodniczący zebrania - Zenon Poloch

Skarżyń
Data - 11 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.30
II termin  - godz. 19.45 
Przewodniczący zebrania - Helena Sobecka

Boszkowo
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Irena Przezbór

Jezierzyce Kościelne
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Hanna Michalska

Sądzia
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Dorota Langner

Zbarzewo
Data - 15 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Bartosz Zając

Dłużyna
Data - 16 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Maria Rzeźniczak

Grotniki
Data - 17 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Jerzy Resler