Wybory do samorządów wiejskich trwały od 29 marca do 17 kwietnia 2019 roku. W tym czasie w sołectwach gminy Włoszakowice odbyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy wybrali sołtysów i członków rad sołeckich. 

Wyniki wyborów w poszczególnych miejscowościach:

Bukówiec Górny (29 marca 2019 r. przewodniczący zebrania - Kazimierz Kurpisz)

Sołtysem został - Tadeusz Malepszy.
Skład Rady Sołeckiej - Tomasz Poniży, Adam Przezbórski, Izabela Gbór, Leszek Grzelka i Beata Apolinarska.

W Bukówcu Górnym wybrano Sołtysa i Radę Sołectwa

Krzycko Wielkie (8 kwietnia 2019 r. przewodniczący zebrania - Marek Wąsowicz)

Sołtysem została - Natalia Walkowiak.
Skład Rady Sołeckiej - Arkadiusz Szymczak, Mieczysław Lipowy, Tomasz Kubacki, Marlena Kruk i Joanna Hałupka.

Kolejne wybory sołeckie, tym razem w Krzycku Wielkim

Charbielin (9 kwietnia 2019 r. przewodniczący zebrania - Karol Wilczak)

Sołtysem została - Joanna Mularczyk-Czajka
Skład Rady Sołeckiej - Adam Pukacki, Marlena Stanek, Sylwia Rejent i Marcin Mojs.

Dominice (10 kwietnia 2019 r. przewodnicząca zebrania - Aneta Szaferska-Poczekaj)

Sołtysem został - Mateusz Krystians.
Skład Rady Sołeckiej - Paweł Zając, Karol Gąd i Bartosz Adamczewski.

Boguszyn (11 kwietnia 2019 r. przewodniczący zebrania - Zenon Poloch)

Sołtysem została - Grażyna Tomowiak.
Skład Rady Sołeckiej - Dominik Tyczyński, Dawid Spławski, Wioletta Janowska, Piotr Zawidzki i Julia Lorenz.

Skarżyń (11 kwietnia 2019 r. przewodnicząca zebrania - Helena Sobecka)

Sołtysem został - Stanisław Grochowy.
Skład Rady Sołeckiej - Zbigniew Toś, Stanisław Majewski, Filip Stankowiak, Wanda Grochowa i Julita Dudzińska.

Boszkowo (12 kwietnia 2019 r. przewodnicząca zebrania - Irena Przezbór)

Sołtysem została - Ines Piotrowska.
Skład Rady Sołeckiej - Zuzanna Prais, Agnieszka Wańska, Zenon Bula i Sławomir Ratajczak.

Jezierzyce Kościelne (12 kwietnia 2019 r. przewodnicząca zebrania - Hanna Michalska)

Sołtysem została - Agnieszka Przewoźna.
Skład Rady Sołeckiej - Ryszard Smoczyński, Jan  Przydrożny, Edyta Szady, Agnieszka Małecka i Bogdan Masłowski.

Sądzia (12 kwietnia 2019 r. przewodnicząca zebrania - Dorota Langner)

Sołtysem został - Zenon Poloch.
Skład Rady Sołeckiej - Kinga Poloch, Marek Wróblewski, Józef Małecki, Arleta Kurpisz i Marcin Marach.

Zbarzewo (15 kwietnia 2019 r. przewodniczący zebrania - Bartosz Zając)

Sołtysem została - Halina Łaszczyńska.
Skład Rady Sołeckiej - Zbigniew Marcinkowski, Artur Turkowiak, Marek Dworczak, Sabina Powałowska i Mariusz Kurkiewicz.

Dłużyna (16 kwietnia 2019 r. przewodnicząca zebrania - Maria Rzeźniczak)

Sołtysem została - Aniela Poloszyk.
Skład Rady Sołeckiej - Zbigniew Otto, Arleta Miś, Irena Pawłowska, Jacek Michałowski i Sebastian Piotrowski.

Grotniki (17 kwietnia 2019 r. przewodniczący zebrania - Jerzy Resler)

Sołtysem został - Łukasz Chałupka.
Skład Rady Sołeckiej - Karolina Obierska, Bogdan Malepszak, Łukasz Tajchert, Anna Apolinarska i Magdalena Marciniak.