Ustawa o cenach prądu wprowadziła spore zamieszanie oraz strach przedsiębiorców przed podwyżkami cen za energię elektryczną. Jest zapis, który pozwala zamrozić stawki na poziomie tych z 2018 roku. Jak z niego skorzystać? 

Temat bardzo ważny dla przedsiębiorców (nie dotyczy gospodarstw domowych), ponieważ może oznaczać w praktyce podwyżkę cen za dostarczaną energię elektryczną. Sprawa ta nie doczekała się dużego rozgłosu medialnego, co w ostatnich dniach doprowadziło do znacznego chaosu informacyjnego. Wszystko w związku z tak zwaną ustawą o cenach prądu, która weszła w życie 29 czerwca br. 

Zgodnie z nią - wysokość rachunków pozostanie bez zmian dla mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na przykład Lasów Państwowych. Według ustawy ceny dla drugiej połowy 2019 roku zostaną zmrożone na poziomie stawek z 2018 roku. JEST TYLKO PEWIEN WARUNEK. 

Do dnia 27 lipca br. przedsiębiorca musi złożyć stosowne oświadczenie "ODBIORCY KOŃCOWEGO", które spełnia wymogi ustawowe, czyli: musi być w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Pismo należy złożyć do odpowiedniej placówki przedsiębiorstwa energetycznego. Złożenie pisma będzie podstawą uprawnienia do korzystania z obniżki cen w drugim półroczu 2019 roku!

Więcej informacji oraz szablony pisma uzyskasz pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ - dotyczy odbiorców operatora ENEA